Posts

USB-stick

Met verbazing keek ik naar mijn beeldscherm. Ik had zojuist een USB-stick in de PC geprikt waarop teksten en foto's zouden moeten staan van een aantal buitenlandse toeristische bestemmingen. Na een uitgebreide briefing, een bezoek onder leiding van de opdrachtgever aan één van de locaties en met deze USB-stick zou ik in staat moeten zijn 'een dossier' samen te stellen, bestemd voor Nederlandse toeristische journalisten. Vol enthousiasme stortte ik me op de interessante opdracht.  

Geheime opdracht: missie voltooid

Afbeelding
Op verzoek van een niet met name te noemen regering (Я держу обещание не упоминать о стране) nam ik onlangs een kijkje op het militair oefenterrein bij Lauwersoog. Als ‘toerist’ natuurlijk, zo onschuldig mogelijk. Onder mijn outdoorjas droeg ik een kogelvrij vest: helemaal zonder gevaar was deze operatie bepaald niet. In mijn gezelschap een 'fotomaat' en onze beide partners. Als we nog maar net op het terrein zijn komt er al een pickup langs om ons te laten zien: “Wij houden jullie in de gaten.” Met een onzichtbare camera maak ik snel een foto – je kunt maar beter bewijsmateriaal hebben als ze je later proberen te vergiftigen en ze je daarna, als je dat overleeft, naar een strafkamp sturen.

Het 'democratisch evenement'

Om zeven uur in de ochtend meldde ik mij bij het stembureau. Na mijn aanmelding ontving ik bericht van de gemeente waar ik mij - direct aangewezen als plaatsvervangend voorzitter - die ochtend moest melden. Om half drie die nacht startte ik de auto op weg naar huis. Ik voelde vooral aan mijn benen dat 17 maart een lange (verkiezings)dag was geweest. Lang, maar vooral ook leuk. Het half uurtje voorbereiding tot aan de opening van het stembureau was aan de krappe kant. Weliswaar hadden we via e-learning ons certificaat stembuslid gehaald, maar de praktijk is toch altijd anders dan de werkelijkheid. We kenden elkaar niet, alle leden inclusief de voorzitter waren nieuw en er moest ook nog het nodige worden uitgepakt.  Alle spullen had ik de dag ervoor bij de gemeente opgehaald. Ik kreeg nauwgezette aanwijzingen waar ik moest zijn. 'Melden bij de slagboom en dan helpen mijn collega's je verder.' Bij de slagboom staat een paal met twee bellen. Beide bellen heb ik een aantal kere